ประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อน (Automatic Sliding Door Systems)

ประตูแบบบานเลื่อนอัตโนมัติ มีทั้งแบบบานเลื่อนเดี่ยว แบบบานเลื่อนคู่ (แบบเซเว่น) ชุดรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ สามารถใช้ได้กับ ห้างสรรพสินค้า,โรงแรม,บริษัท,โรงพยาบาล,โรงเรียน,ร้านสะดวกซื้อ,ร้านค้า หรือสำหรับใช้ในบ้าน

หน้างานที่พร้อมสำหรับติดตั้ง

  1. มีบานประตูพร้อมใช้งาน
  2. บานตายติดตั้งแล้ว
  3. คานประตูอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และมีระยะห่างจากเพดานเพียงพอสำหรับติดตั้งรางเลื่อน
  4. ทำพื้นกระเบื้องหรือพื้นขัดมัน เรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างประตูบานเลื่อน-Auto-Door

Commando-Autodoor-พร้อมติดตั้ง
HPK-Autodoor-พร้อมติดตั้ง
Hiview-autodoor-พร้อมติดตั้ง
pyramid-autodoor-พร้อมติดตั้ง

ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา

ปัญหา

สาเหตุ

วิธีการแก้ปัญหา

ประตูเคลื่อนที่มีเสียงดัง 1.สายพานหย่อน ทำให้ประตูเกิดการเสียดสี
2.ลูกล้อสึกหรอหมดอายุการใช้งาน(กรณีใช้งานมานาน)
3.ตอนเคลื่อนที่ไปจนสุดแล้วเกิดเสียงดัง แสดงว่า stopper อาจเกิดการเลื่อนไปจากตำแหน่งเดิม
4.รางลูกล้อหรือลูกล้อ อาจมีความสกปรก
5.อาจเกิดการเสียดสีระหว่างประตูกับไกด์ประคองบาน
6.ประตูตก
7.มอเตอร์มีเสียงดัง
1. ปรับความตึงของสายพาน ปรับลด speed
2. เปลี่ยนลูกล้อ
3. ยึด stopper ให้มาอยู่ตำแหน่งเดิม
4.เช็ดทำความสะอาดราง และลูกล้อ
5.ปรับตั้งหรือเปลี่ยนไกด์ประคองบาน
6.ปรับตั้งบานประตู
7.ตรวจเช็คหรือเปลี่ยนมอเตอร์
ประตูเปิดค้าง(เปิดแต่ไม่ยอมปิด) 1.มีสิ่งของขวางลำแสงของเซนเซอร์กันหนีบ
2.เซนเซอร์กันหนีบหลุดหรือเอียงจากแนวเดิม
3.เซนเซอร์กันหนีบเสียหรือต่อสายผิด
4.ไกด์ประคองบานสึก
1. ตรวจสอบว่ามีสิ่งของวางขวางหน้าประตูหรือไม่
2. ปรับเซนเซอร์กันหนีบให้อยู่ในแนวเดิม
3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อและการทำงานของเซนเซอร์กันหนีบ
4. เปลี่ยนไกด์ประคองบาน
ประตูเปิด-ปิดเองเป็นบางเวลา หรือตลอดเวลา 1. เซ็นเซอร์ด้านนอกอาจตรวจจับคนที่เดินผ่านไปมาจึงทำให้ประตูเปิดปิดเอง
2. อาจเป็นปัญหาที่การปรับตั้งเซ็นเซอร์
1. ปรับมุมก้มของเซ็นเซอร์ด้านนอกให้พ้นรัศมีการเดินผ่านไปมาของผู้คน
2. ปรับตั้งระยะเซ็นเซอร์ใหม่
ประตูไม่เปิดเมื่อเดินเข้าใกล้ หรือเมื่อเดินเข้าใกล้เปิดบ้าง ไม่เปิดบ้าง 1. ถ้าเรเซ็นเซอร์ไฟติดแสดงว่าเรดาทำงานปกติ แต่เป็นที่การเชื่อมต่อสายสัญญาณ
2. ถ้าเซ็นเซอร์ไม่มีไฟติดแสดงว่าเซ็นเซอร์เสีย
1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายสัญญาณ
2. เปลี่ยนเซ็นเซอร์
ความเร็วประตูเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก 1. คอลโทรลเลอร์อาจมีปัญหา 1. ตรวจสอบคอลโทรลเลอร์หรือเปลี่ยนคอลโทรลเลอร์
ประตูตกราง 1. มีคนเดินชน
2. ไม่มีคนเดินชน ตกเอง
1. ปิดระบบ แล้วยกประตูแขวนบนรางเหมือนเดิม
2. เช็คหรือเปลี่ยนล็อคกันบานตกหรืออาจต้องเปลี่ยนไกด์ประคองบาน
ประตูเปิดช้าจากเดิมมากและเวลาปิดก็ปิดไม่สนิท 1. อาจมีการเสียดสีเกิดขึ้นในการเคลื่อนที่
2. ประตูตกราง
1. ปิดระบบ และตรวจเช็คด้วยการเลื่อนมือว่ามีการสียดสีกันตรงจุดใด
2. ดูวิธีการแก้ปัญหาในหัวข้อประตูตกราง
ประตูไม่ทำงาน 1. มีไฟเข้ามาในระบบหรือไม่
2. ถ้ามีไฟเข้ามาอาจมีปัญหาที่เซ็นเซอร์
3. ถ้าเซ็นเซอร์ทำงานอาจมีปัญหาที่คอลโทรลเลอร์
1. ตรวจเช็คระบบไฟของชุดราง
2. ตรวจเช็คเซ็นเซอร์
3. ตรวจเช็คคอลโทรลเลอร์
ประตูสั่นขณะเคลื่อนที่ 1. สายพานอาจจะตีฝาราง 1. ปรับตั้งสายพานใหม่
เซ็นเซอร์ไม่ตรวจจับ 1. ปรับตั้งระยะเซ็นเซอร์ใหม่
สวิตซ์ไร้สายกดติดบ้างไม่ติดบ้าง 1. เปลี่ยนถ่านสวิตซ์ไร้สาย ถ้าเปลี่ยนถ่านแล้วอาการไม่หายอาจเป็นปัญหาที่วงจรของสวิตซ์

ข้อแนะนำเมื่อประตูมีเสียงดัง
ปิดระบบ ทำความสะอาดราง ลูกล้อ ปรับตั้งลูกล้อ ปรับสายพานให้ตึง เปลี่ยนไกด์ประคองบานใหม่ ปรับตั้งเซ็นเซอร์ตรวจเช็คความแน่นหนาของน๊อตทุกตัว

(ประตูกระจก,ประตูกระจกอัตโนมัติ,ประตูกระจก ออโต้,ประตูบานเลื่อน,ประตูบาน ออโต,ประตูเลื่อนอัตโนมัติ,ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ราคาพิเศษ,รางเลื่อนกระจก,กระจกประตูบานเลื่อน,การติดตั้งประตูเลื่อน,ติดตั้งประตูเลื่อน,บานประตูเลื่อน ออโต้,ประตูกระจกบานเลื่อน อัตโนมัติ,ประตูกระจกเลื่อน ไฟฟ้า,ประตูกระจกอัตโนมัติ,ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ,ประตูไฟฟ้า,ประตูรางเลื่อน,ประตูเลื่อน,ประตูเลื่อนกระจก ไฟฟ้า,ประตูเลื่อนไฟฟ้า,ระบบประตูอัตโนมัติ,รางเลื่อนประตูอัตโนมัติ,อุปกรณ์รางเลื่อนประตู)

20180320_034511_product_2091544_800_600
12
1478163574_42785
automatic-sliding-doors-500x500
automatic-sliding-door-500x500
1567745504_67495
หลัง