เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันของตัวสินค้า ทางบริษัทฯ นับจากวันที่เปิดบิลขายสินค้า

ตารางเงื่อนไขการรับประกันกล้องวงจรปิด, เครื่องบันทึก และอุปกรณ์จ่ายไฟ

Brand การรับประกัน ระยะเวลาเคลมสินค้า

หมายเหตุ

กล้องวงจรปิด

เครื่องบันทึก

อุปกรณ์จ่ายไฟ

LIFEGUARD กล้องความละเอียด  1  MP

รับประกัน  2 ปี

*ฟรีค่าบริการซ่อม +เปลี่ยนอะไหล่ใหม่

กล้องความละเอียด  2.0  MP
 
รับประกัน  3 ปี

*ฟรีค่าบริการซ่อม +เปลี่ยนอะไหล่ใหม่

กล้องความละเอียด  2.4  MP
 รับประกัน  4 ปี

*ฟรีค่าบริการซ่อม +เปลี่ยนอะไหล่ใหม่

รับประกัน   4 ปี

*ฟรีค่าบริการซ่อม +เปลี่ยนอะไหล่ใหม่

รับประกัน 1 ปี  ภายใน 7 วันทำการ(ไม่นับรวมวันจัดส่งสินค้า) ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ โดยจะไม่รับประกัน, เปลี่ยน หรือ คืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ
AVTECH รับประกัน  2  ปี
หรือตามเงื่อนไขของผู้นำเข้า
รับประกัน  2  ปี
หรือตามเงื่อนไขของผู้นำเข้า
รับประกัน 1 ปี –   ภายใน 30 วันทำการ (ไม่นับรวมวันจัดส่งสินค้า)
กรณีสินค้าอยู่ในระยะเวลาประกัน 1-6 เดือน
– ภายใน 3 เดือนทำการ(ไม่นับรวมวันจัดส่งสินค้า)กรณีสินค้าเกินระยะประกัน 6 เดือนขึ้นไป
ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าแต่ทางบริษัทฯจะดำเนินการส่ง
เคลมสินค้าให้แก่บริษัทผู้นำเข้าภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ โดยจะไม่รับประกันสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ
DAHUA รับประกัน  2  ปี
หรือตามเงื่อนไขของผู้นำเข้า
รับประกัน  2  ปี
หรือตามเงื่อนไขของผู้นำเข้า
รับประกัน 1 ปี ภายใน 14 วันทำการ(ไม่นับรวมวันจัดส่งสินค้า) ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าแต่ทางบริษัทฯจะดำเนินการส่ง
เคลมสินค้าให้แก่บริษัทผู้นำเข้าภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ โดยจะไม่รับประกันสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ
HIKVISION รับประกัน  2  ปี
หรือตามเงื่อนไขของผู้นำเข้า
รับประกัน  2  ปี
หรือตามเงื่อนไขของผู้นำเข้า
รับประกัน 1 ปี ภายใน 14 วันทำการ(ไม่นับรวมวันจัดส่งสินค้า) ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าแต่ทางบริษัทฯจะดำเนินการส่ง
เคลมสินค้าให้แก่บริษัทผู้นำเข้าภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ โดยจะไม่รับประกันสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ
HIVIEW รับประกัน  2  ปี
หรือตามเงื่อนไขของผู้นำเข้า
รับประกัน  2  ปี
หรือตามเงื่อนไขของผู้นำเข้า
รับประกัน 1 ปี ภายใน 14 วันทำการ(ไม่นับรวมวันจัดส่งสินค้า) ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าแต่ทางบริษัทฯจะดำเนินการส่ง
เคลมสินค้าให้แก่บริษัทผู้นำเข้าภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ โดยจะไม่รับประกันสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ
สินค้าแบรนด์อื่นๆ ตามเงื่อนไขของผู้นำเข้า ตามเงื่อนไขของผู้นำเข้า รับประกัน 1 ปี ตามเงื่อนไขของผู้นำเข้า ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าแต่ทางบริษัทฯจะดำเนินการส่ง
เคลมสินค้าให้แก่บริษัทผู้นำเข้าภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ โดยจะไม่รับประกันสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ

 

 

เงื่อนไขการรับประกันมอเตอร์ประตูรีโมท

Brand การรับประกัน

หมายเหตุ

มอเตอร์

บอร์ดมอเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ

COMMANDO

รับประกันระบบขับเคลื่อนมอเตอร์   5 ปี

ฟรีค่าบริการซ่อม +เปลี่ยนอะไหล่ใหม่

รับประกัน  1 ปี

ฟรีค่าบริการซ่อม +เปลี่ยนอะไหล่ใหม่

ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ โดยจะไม่รับประกัน, เปลี่ยน หรือ คืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ

 

 

ตารางเงื่อนไขการรับบริการหลังการขาย

Brand สำหรับงานติดตั้ง สำหรับซื้อส่ง

หมายเหตุ

LIFEGUARD รับสิทธิ์ Onsite service
– 5 ปีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร*
– 2 ปีนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร*
*ฟรีค่าบริการช่างไม่รวมค่าใช้จ่ายนอกเหนือเงื่อนไขประกัน
ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีอาการขัดข้อง หรือเสีย เนื่องจากปัญหาของตัวสินค้าเอง สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วัน ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ โดยจะไม่รับประกัน, เปลี่ยน หรือ คืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ
COMMANDO รับสิทธิ์ Onsite service
– 5 ปีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร*
– 2 ปีนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร*
*ฟรีค่าบริการช่างไม่รวมค่าใช้จ่ายนอกเหนือเงื่อนไขประกัน
ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีอาการขัดข้อง หรือเสีย เนื่องจากปัญหาของตัวสินค้าเอง สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วัน ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ โดยจะไม่รับประกัน, เปลี่ยน หรือ คืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ
AVTECH รับสิทธิ์ Onsite service
– 2 ปีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร*
– 2 ปีนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร*
*ฟรีค่าบริการช่างไม่รวมค่าใช้จ่ายนอกเหนือเงื่อนไขประกัน
ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าแต่ทางบริษัทฯจะดำเนินการส่งเคลมสินค้าให้แก่บริษัทผู้นำเข้าเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ โดยจะไม่รับประกันสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ
DAHUA รับสิทธิ์ Onsite service
– 2 ปีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร*
– 2 ปีนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร**ฟรีค่าบริการช่างไม่รวมค่าใช้จ่ายนอกเหนือเงื่อนไขประกัน
ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าแต่ทางบริษัทฯจะดำเนินการส่งเคลมสินค้าให้แก่บริษัทผู้นำเข้าเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ โดยจะไม่รับประกันสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ
HIKVISION รับสิทธิ์ Onsite service
– 2 ปีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร*
– 2 ปีนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร**ฟรีค่าบริการช่างไม่รวมค่าใช้จ่ายนอกเหนือเงื่อนไขประกัน
ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าแต่ทางบริษัทฯจะดำเนินการส่งเคลมสินค้าให้แก่บริษัทผู้นำเข้าเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ โดยจะไม่รับประกันสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ
HIVIEW รับสิทธิ์ Onsite service
– 2 ปีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร*
– 2 ปีนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร**ฟรีค่าบริการช่างไม่รวมค่าใช้จ่ายนอกเหนือเงื่อนไขประกัน
ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าแต่ทางบริษัทฯจะดำเนินการส่งเคลมสินค้าให้แก่บริษัทผู้นำเข้าเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ โดยจะไม่รับประกันสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ
สินค้าแบรนด์อื่นๆ รับสิทธิ์ Onsite service
– 2 ปีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร*
– 2 ปีนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร**ฟรีค่าบริการช่างไม่รวมค่าใช้จ่ายนอกเหนือเงื่อนไขประกัน
ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าแต่ทางบริษัทฯจะดำเนินการส่งเคลมสินค้าให้แก่บริษัทผู้นำเข้าเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ โดยจะไม่รับประกันสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ

– ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ โดยจะไม่รับประกัน, เปลี่ยน หรือ คืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ดังนี้

 1. มีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ , สายขาด หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น
 2. มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบที่เกิดจากสารเคมี, คราบน้ำ เป็นต้น
 3. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอกหรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, ภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ เป็นต้น
 4. สินค้าเกิดการสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน  การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน
 5. สติ๊กเกอร์หมายเลขประจำเครื่อง(Serial number) มีรอยฉีก, ขาด ,หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญได้อย่างชัดเจน
 6. การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อม
 7. ทางบริษัทฯ ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกโดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือตัวสินค้า
 8. ความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ ไม่เหมาะสมกับสินค้า สินค้าสูญหาย ถูกขโมย หรือสาเหตุจากผู้ใช้งาน
 9. สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม
 10. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า

การบริการหลังการขายสำหรับงานติดตั้ง

 1. บริการตั้งค่าดูออนไลน์ผ่านมือถือ ระบบ P2P
 2. บริการเครื่องและกล้องสำรองระหว่างซ่อม *
 3. บริการOnsite Service  ระยะเวลา 5 ปี หรือ  10 ครั้ง แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน**

หมายเหตุ
* ระยะเวลาการบริการเครื่องสำรองขึ้นอยู่กับแบรนด์สินค้าทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** กรณีตรวจเช็คสภาพ หรือบริการซ่อมบำรุงนอกสถานที่ กรณีหมดประกันสำหรับงานติดตั้ง ทางบริษัทจะมีค่าบริการเพิ่มเติมโดยทางบริษัทจะแจ้งอัตราค่าบริการให้ทราบล่วงหน้า
*** ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีอาการขัดข้อง หรือเสีย เนื่องจากปัญหาของตัวสินค้าเอง สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วัน เฉพาะสินค้า LIFEGUARD และ COMMANDO เท่านั้น หลังจากวันที่ได้รับสินค้า ( ตรวจสอบเอกสาร จากใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี หรือใบส่งของ) โดยสินค้าที่ส่งคืน จะต้องถูกส่งคืนครบภายใต้บรรจุหีบห่อ, หมายเลขกล่องและตัวเครื่องจะต้องตรงกัน, คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นครบเสมือนเมื่อรับสินค้า มิฉะนั้นจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ แก่ลูกค้า

สำหรับสินค้าแบรนด์อื่นๆ ที่เป็นสินค้า Preorder ทางบริษัทจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าแต่ทางบริษัทจะดำเนินการส่งเคลมสินค้าให้แก่บริษัทผู้นำเข้าเท่านั้น

ซึ่งการรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ, การใช้งานผิดประเภท, การดัดแปลงซ่อมแซม,การแก้ไข, การติดตั้งและทดลองใช้อย่างไม่ถูกวิธี