ปก

กล้อง Hikvision Infrared 2 ล้านพิกเซล

 

1

กล้องวงจรปิด Hikvision ColorVu 2 ล้านพิกเซล ภาพสีตลอด 24 ชม.

2

กล้องวงจรปิด Hikvision ColorVu 2 ล้านพิกเซล ภาพสีตลอด 24 ชม. (Analog)

กล้อง HiLook Infrared 2 ล้านพิกเซล

กล้อง Dahua Infrared 2 ล้านพิกเซล ภาพสีตลอด 24 ชม.

กล้อง Dahua Infrared 4 ล้านพิกเซล ภาพสีตลอด 24 ชม.

กล้องวงจรปิดกล้อง Dahua 2 ล้านพิกเซล ภาพสีตลอด 24 ชม. (Analog)

ตัวอย่างงานติดตั้ง

1
240_F_90439996_2uSSKSnrFZqcXoi8ihkEmbpHnM4FrBkk
240_F_157619209_dcV6lYl81eRRwC9MzcNa2e1netisoqCI
240_F_165093729_Yh4beMzOxL1rZ2s7F8tGHradyhziswXH
240_F_189562888_toxbgALpRifjEDA9iNU9ILKVjR6anaXW
240_F_189563040_sxyosaVF2I4oLAPp10uvnD3uzyd1xfcg
240_F_191433215_uj5YOvbKJGXXL4vp0vg58BqWoN0Hu15e
240_F_204236290_oqF7BM12eVjGYOBQoDVxJak2ztn2lmPP
240_F_215932494_Gzk8lWgPGYYtGCWMZGKhZWq1pQsHKaGR