เริ่มจากความพึงพอใจของลูกค้า ในการให้บริการด้านระบบ เทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆของทาง ชัยชนะไอที ลูกค้าจึงมีความต้องการให้ทาง ชัยชนะไอที เพิ่มสินค้า และ บริการด้าน มอเตอร์ประตูรีโมต ให้กับทางลูกค้า นั่นเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำให้เรามุ่งมั่น พัฒนา และสรรหา มอเตอร์ประตูรีโมต ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีการบำรุงรักษาน้อย มีอายุการใช้งานยาวนาน และคุ้มค่าตามความต้องการของลูกค้า มาให้บริการกับลูกค้าของเรา  และ เรายังเป็น บริษัทแรก ที่กล้ารับประกันมอเตอร์ประตูรีโมต 5 ปีเต็ม อย่างแท้จริง โดยสินค้าทุกชิ้น ถูกติดตามด้วยระบบ Serial Number เพื่อให้ทราบถึงการเดินทางของสินค้านั้นๆ โดยควบคุมผ่าน Software ด้านการขายสินค้าไอที ชั้นนำของไทย จึงทำให้เราทราบถึง ประวัติสินค้าของลูกค้า ได้อย่างตลอดเวลา และ ออนไลน์ ขอขอบคุณ ลูกค้าท่านแรก ที่ร้องขอให้เราเพิ่มสินค้าและบริการด้าน มอเตอร์ประตูรีโมต และ ขอขอบคุณ ลูกค้าทุกท่านที่ให้โอกาสเราได้บริการท่านมาจนถึงวันนี้ เราจะพยายามให้สุดความสามารถในการพัฒนา และให้บริการที่ดีที่สุดต่อไป  ขอบคุณครับ

ราคามอเตอร์ตัวเเทน